Zicht op t Sas

Opdrachtgever: gemeente Schouwen-Duiveland

Doel: Globale toekomstvisie voor het gebied ten zuiden van de stad Zierikzee

Omschrijving: Zierikzee heeft een sterke band met het water. De visserij en de waterrecreatie zijn belangrijke economische pijlers van de stad. De haven van ’t Sas heeft inmiddels zijn functie als overslag en transporthaven grotendeels verloren. De omliggende bedrijvigheid verdwijnt en het gebied verliest zijn glans. Toch heeft het gebied enorme potenties, vanwege de centrale ligging, de nabijheid van het (getijde) water en de koppeling naar de historische binnenstad. De kansen en knelpunten van dit unieke transitiegebied worden in het Masterplan afgewogen. Het plan biedt een ruimtelijk en programmatisch kader voor de toekomst van ’t Sas, legt vast wat nodig is maar is flexibel daar waar het kan om in te kunnen spelen op mogelijke nieuwe inzichten in de toekomst.