Tij van de toekomst

Opdrachtgever: gemeente Schouwen-Duiveland

Doel: kaartbeelden bij de Strategische Visie van het eiland

Omschrijving: Het toekomstperspectief voor het eiland Schouwen-Duiveland is neergelegd in het document “Het tij van de toekomst”. Door deze strategische visie op te stellen heeft de gemeente zichzelf gedwongen om na te denken over ontwikkelingen op de langere termijn, om doelen te stellen en van daaruit keuzen te maken. Het visiedocument is een inspirerend en kleurrijk stuk geworden. De diverse deelaspecten van het toekomstbeeld, zijn door De Plannenmakerij in vier themakaarten vastgelegd.