sportcentrum Zierikzee

In Zierikzee zijn diverse voorzieningen voor sport aanwezig. Een aantal is nu geclusterd in een prachtige sportboulevard ‘Sportblok’, ¬†een sportief en ruimtelijk visitekaartje voor¬†Schouwen-Duiveland.

De ruimtelijke en programmatische uitgangspunten werden vooraf vastgelegd in de stedenbouwkundige uitgangspunten. Op die manier kon er in een later stadium gestuurd worden op de kwaliteit van de (bouw)plannen. Daarnaast hadden de uitgangspunten een sterk communicatief doel. De uitgangspunten zijn voorgelegd aan belanghebbenden en omwonenden, waardoor op voorhand met elkaar over dit ingrijpende plan van gedachte kon worden gewisseld. Dit proces is ook door De Plannenmakerij begeleid.

We zijn enorm trots op het resultaat!