Ruimtelijke onderbouwing Vervaet Machines

Opdrachtgever: Frans Vervaet BV – Biervliet

Doel: Uitbreiding van het bedrijf met een extra bedrijfsloods planologisch mogelijk maken

Omschrijving: Vervaet Machines BV is een toonaangevend bedrijf in de productie van landbouwmachines. De groei van het bedrijf vertaalt zich naar de wens om een extra bedrijfsloods te realiseren op het aangrenzende bedrijventerrein. Het aangekochte perceel heeft nog niet de juiste bestemming. De opgestelde ruimtelijke onderbouwing maakt het mogelijk om beargumenteerd van de het vigerende bestemmingsplan af te wijken en de bouwvergunning te verlenen. De procedure is inmiddels zonder aanpassingen en bezwaren afgerond en de nieuwbouw is gerealiseerd.

Bekijk het resultaat: Ruimtelijke onderbouwing Vervaet Machines