Bestemmingsplan woonzorgcentrum De Blide

Opdrachtgever: SVRZ – SOKA – gemeente Terneuzen

Doel: Bestemmingsplan voorafgaand aan de bouwvergunning ten behoeve van de nieuwbouw

Omschrijving: Omdat de geplande uitbreiding en nieuwbouw voor het woonzorgcentrum De Blide niet paste binnen de vigerende bestemming, is er een nieuwe regeling (bestemmingsplan) opgesteld die voldoet aan de geldende normeringen. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. Inmiddels is dit plan formeel vastgesteld beleid en is de bouwvergunning verleend en uitgevoerd.

Bekijk het bestemmingsplan: Bestemmingsplan woonzorgcentrum De Blide Terneuzen

Een korte impressie: 09ORDIT016 Verbeelding De Blide