Wat doen we…

De Plannenmakerij staat voor een open en (wanneer de opgave daar om vraagt) interactief planproces. Een goede communicatie met opdrachtgever en belanghebbenden is voor ons belangrijk. Bij ons zijn de lijnen kort; er is altijd sprake van een aanspreekpunt voor het project.

Onze adviezen en plannen komen altijd tot stand op basis van grondige analyses. We werken door middel van ‘ontwerpend onderzoek’ waarbij onze ideeën tijdens het ontwerpproces getoetst en zo nodig aangepast kunnen worden om tot het optimale model te komen. Als u dat wenst nemen wij de verdere planbegeleiding van u over en leveren wij professionele ondersteuning bij de presentatie van uw plan.

Wij werken zowel vanuit ons eigen kantoor als intern bij de opdrachtgever.