Home

Stedenbouw
“Stedenbouw is het vakgebied dat onderzoek doet naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden inclusief de openbare ruimte.” (citaat Wikipedia)
Wij willen u graag met onze creativiteit, enthousiasme en jarenlange ervaring van dienst zijn om uw plannen te verwezenlijken. Als u dat wenst nemen wij de verdere planbegeleiding van u over.
Onze producten
  • Schetsvoorstellen
  • Haalbaarheidsstudies
  • Structuurvisies
  • Inrichtingsplannen
  • Locatiestudies
  • Ruimtelijke onderbouwingen
Wij hechten veel belang aan een goede communicatie en zien al onze producten als een resultaat van een cyclisch ontwerpproces. Bovendien leveren wij professionele ondersteuning bij de presentatie van uw plan.